Adviesraad Sociaal domein Schouwen-Duiveland

De Adviesraad Sociaal domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De raad adviseert en denkt mee over allerlei maatschappelijke onderwerpen die binnen het sociaal domein vallen. 

De adviesraad adviseert over zaken als:

  • zorg en ondersteuning 
  • opvoeden en opgroeien
  • welzijn 
  • wonen 
  • werk en inkomen

Kortom, over alles waar iemand in zijn leven mee te maken kan krijgen. 

Wat en wie is de adviesraad?

De adviesraad bestaat uit leden die kennis hebben van en betrokken zijn bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. 

De adviesraad is geen belangenbehartiger van 1 bepaalde doelgroep. Het behartigt de belangen van ├ílle doelgroepen binnen het sociaal domein. De adviesraad behandelt geen individuele klachten.

Contact met de adviesraad

De adviesraad vergadert elke maand in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn op donderdagavond en zijn openbaar. 

Voor meer informatie over de adviesraad en vergaderdata, kijk op: sociaalsd.nl
Contactpersoon: Coby van Haasteren, secretaris: e-mail