Vroeg Eropaf

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is geregeld dat verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven. In de wet staat ook, dat gemeenten contact moeten zoeken met deze inwoners om hulp aan te bieden. In de gemeente Schouwen-Duiveland heet deze aanpak ‘Vroeg Eropaf’.

Wat is Vroeg Eropaf?

Team Vroeg Eropaf wordt preventief ingezet om te voorkomen dat betalingsachterstanden van vaste lasten verder oplopen.

Team Vroeg Eropaf gaat met u aan de slag als u problemen hebt met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor:

  • huur
  • energie
  • water
  • zorgverzekering

Samen wordt bekeken wat er nodig is om deze betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms kunt u aanspraak maken op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig.

Onze hulp is gratis en vrijblijvend.

Wie zijn de deelnemende partijen?

De partijen die deelnemen aan Vroeg Eropaf zijn:

  • gemeente Schouwen-Duiveland
  • woningbouwcorporaties
  • zorgverzekeraars
  • energieleveranciers 
  • waterbedrijf

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft het landelijk convenant van de N.V.V.K. ondertekend.

Wat is de werkwijze?

De deelnemende woningbouwcorporaties, energiebedrijven, watermaatschappijen en zorgverzekeraars geven betalingsachterstanden door in een beveiligde databank. Dat gebeurt op een veilige manier en alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Na de melding volgt contact met een medewerker van het team Vroeg Eropaf. Alleen deze medewerker kan uw persoonsgegevens inzien.

Als u betalingsproblemen hebt, mag u zelf beslissen of u de hulp accepteert. Samen met een medewerker van het team Vroeg Eropaf wordt dan een plan opgesteld om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Als u hiermee akkoord gaat wordt dit plan gedeeld met de organisatie bij wie u schulden hebt. 

Wilt u meer informatie?

Bel dan naar (0111) 452 481. U kunt ook een e-mail sturen.