Vroeg Eropaf

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is geregeld dat verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven. In de wet staat ook, dat gemeenten contact moeten zoeken met deze inwoners om hulp aan te bieden. In de gemeente Schouwen-Duiveland heet deze aanpak ‘Vroeg Eropaf’.

Wat is Vroeg Eropaf?

Hebt u schulden? Dan kunt u behoorlijk vastzitten. Vroeg Eropaf wordt preventief ingezet om u de kans te geven om (weer) deel te nemen aan de samenleving. 

Team Vroeg Eropaf gaat met u aan de slag als u problemen hebt met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie en/of zorgverzekering. Samen wordt bekeken wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms kunt u aanspraak maken op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig.

Onze hulp is gratis en vrijblijvend.

Wie zijn de deelnemende partijen?

De partijen die deelnemen aan Vroeg Eropaf zijn:

  • gemeente Schouwen-Duiveland
  • woningbouwcorporatie Zeeuwland
  • zorgverzekeraars
  • energieleveranciers 
  • waterbedrijf

Gemeente Schouwen-Duiveland is ook aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering.

Wat is de werkwijze?

De deelnemende woningbouwcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars geven betalingsachterstanden door in een beveiligde databank. Dat gebeurt op een veilige manier en alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld. Na de melding volgt contact met een medewerker van het team Vroeg Eropaf. Alleen deze medewerker kan uw persoonsgegevens inzien.

Als u betalingsproblemen hebt, mag u zelf beslissen of u de hulp accepteert. Samen met een medewerker van het team Vroeg Eropaf wordt dan een plan opgesteld om de betalingsachterstand onder controle te krijgen. Als u hiermee akkoord gaat wordt dit plan gedeeld met de organisatie bij wie u schulden hebt. 

Wilt u meer informatie?

Bel dan naar (0111) 452 481. U kunt ook een e-mail sturen.