Uitkering zelfstandigen

Komt u als zelfstandige in (tijdelijke) financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan in aanmerking komen voor bijstand vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid: rijksoverheid.nl.

Inloggen met DigiD Melding Bbz-uitkering

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Tot 30 september 2021 was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers nog geldig. Dit was een tijdelijke vervanging voor de uitkering voor zelfstandigen vanwege de coronamaatregelen. Per 1 oktober 2021 kan weer de reguliere bijstand vanuit de Bbz worden aangevraagd.

Wanneer ben ik een zelfstandige?

U bent een zelfstandige als u:

 • niet in loondienst bent, maar uw inkomen verdient met een eigen bedrijf
 • tussen de 18 en 65 jaar oud bent
 • voldoet aan het urencriterium zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001
 • voldoet aan de wettelijke eisen
 • uw bedrijf in Nederland rechtmatig gevestigd hebt. Dit betekent dat u in bezit bent van alle vergunningen en diploma’s en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Hoe kom ik in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

U kunt een beroep doen op Bbz als u als zelfstandige onder één van de volgende categorieën valt:

 • mensen die een uitkering ontvangen in verband met werkloosheid en een eigen bedrijf willen beginnen
 • mensen met een eigen bedrijf, die met tijdelijke financiële problemen te maken hebben.

Er zijn twee soorten uitkeringen:

 • bedrijfskapitaal
 • uitkering levensonderhoud

De uitkering levensonderhoud is gelijk aan de bijstandsnorm die geregeld is in de Participatiewet en is beperkt tot maximaal 12 maanden (verlenging tot 36 maanden). Voor startende zelfstandigen is een uitkering levensonderhoud mogelijk tot 36 maanden. Een bedrijfskapitaal is in principe een rentedragende geldlening.

Wat zijn de mogelijkheden?

U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten:

 • een lening voor de voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen:

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten voor levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf
 • een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is:

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten voor levensonderhoud kunt blijven betalen.

U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar:

 • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten voor levensonderhoud kunt blijven betalen
 • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).