Uitkering zelfstandigen

Wilt u een eigen bedrijf starten? Hebt u als zelfstandig ondernemer (tijdelijke) financiële ondersteuning nodig? Of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan in aanmerking komen voor bijstand vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Bbz 2004 gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd en woonachtig in de gemeente Schouwen-Duiveland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsvergunning.
  • U bent fulltime ondernemer, dat wil dat u 1.225 uur per jaar (gemiddeld 24 uur per week) actief bent in uw bedrijf.
  • U bent voor de bestaansvoorziening afhankelijk van het inkomen uit je bedrijf. Dat wil zeggen dat er geen ander (partner-)inkomen is gelijk of hoger dan het sociaal minimum dat voor jou geldt.
  • Uw bedrijf is in Nederland rechtmatig gevestigd. Dit betekent dat u in het bezit bent van alle vergunningen en diploma’s en voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

Daarnaast is 1 van de volgende situaties voor u van toepassing:

  • U bent een ondernemer en heeft tijdelijke financiële problemen, of
  • U wilt een onderneming starten vanuit werkloosheidssituatie, of
  • U bent een ondernemer die geboren is vóór 1 januari 1960 en u heeft een onderneming die niet langer levensvatbaar is. Ook oefent u de onderneming al minimaal 10 jaar uit, of
  • U bent genoodzaakt uw niet-levensvatbare onderneming te beëindigen.

Er gelden aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande ondernemers, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Financiële ondersteuning

Binnen het Bbz zijn 2 uitkeringen mogelijk, die ook samen kunnen voorkomen:

De uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Deze lening kan geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een uitkering als na afloop van het boekjaar blijkt dat het inkomen lager is dan de betreffende norm voor de bijstand.

Inloggen met DigiD Melding Bbz-uitkering

Bekijk ook

De gemeente is aangesloten bij Stichting 155-Help-een-bedrijf het nationale hulploket voor ondernemers.