Samendoen

Samen Doen op Schouwen-Duiveland

Praat mee over opgroeien in een kansrijke omgeving op Schouwen-Duiveland!

Hoe gaat het met onze jeugd op Schouwen-Duiveland? Hierover hebben de jongeren zelf onlangs een vragenlijst ingevuld. Over de uitkomsten van deze vragenlijst willen we graag met u in gesprek. Dat doen we tijdens de dialoogsessie ‘Samen Doen op Schouwen-Duiveland’. Samen met de uitkomsten van deze vragenlijst is ook uw mening voor ons heel belangrijk. We kunnen hiermee een basis leggen voor het ontwikkelen van activiteiten en het samenbrengen van mensen, die het mogelijk maken dat onze jeugd in een kansrijke omgeving kan opgroeien.

Dialoogsessie Samen Doen op Schouwen-Duiveland

Voor wie

Belangrijke volwassenen in het leven van jongeren tussen de 12 en 18 jaar, zoals ouders, stiefouders, pleegouders, grootouders of bv trainers van een groep jongeren van een vereniging.

Wanneer

  • 23 mei 2024
  • 17:00 – 21:30 uur (inclusief warme maaltijd en hapje en drankje)

Waar

Pieter Zeeman Lyceum te Zierikzee

Aanmelden

Via het aanmeldformulier, of scan de QR-code hieronder

Opgroeien in een kansrijke omgeving

Schouwen-Duiveland heeft de ambitie om de gemeente te zijn waar kinderen en jongeren in een kindvriendelijke omgeving opgroeien. We willen dat Schouwen-Duiveland een plek is waar kinderen en jongeren worden gewaardeerd, ondersteund, met plezier leven en kunnen uitkijken naar een mooie toekomst. Met het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wil de gemeente iedereen samenbrengen. Van enthousiaste individuen, verenigingen, welzijnsorganisaties (en in de toekomst ook lokale bedrijven). Elke bijdrage telt en iedereen kan een verschil maken.