Onderwijs op Schouwen-Duiveland

Soorten onderwijs

Openbaar onderwijs

Wilt u meer weten over het openbaar basisonderwijs op Schouwen-Duiveland? Kijk dan op de website van Stichting Obase.

Bijzonder onderwijs

Wilt u meer weten over het protestants-christelijk onderwijs op Schouwen-Duiveland? Ga dan naar Lithora of CBS op Dreef te Bruinisse

Voor informatie over het reformatorisch onderwijs op Schouwen-Duiveland kunt u een kijkje nemen op de websites van School met de Bijbel (Nieuwerkerk), ds. J. Bogermanschool (Oosterland) en ds. P. van Dijkeschool (Bruinisse).

Op de website van  Stichting Prisma vindt u meer informatie over rooms-katholiek onderwijs.

School voortgezet onderwijs

Wilt u meer weten over voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland?  Kijk dan op de website van Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Pieter Zeeman is onderdeel van de Pontes Scholengroep.

U bent zich als ouder van een kind aan het oriĆ«nteren op het basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs. Welke school past bij mijn kind? Welke scholen zijn er in de buurt? Wat doet een school het op het gebied van leerlingbegeleiding en is er voldoende aandacht voor veiligheid? Allerlei vragen waar u graag antwoord op wilt hebben. Een bezoek aan onderwijsinspectie.nl helpt u daarbij.

Welke informatie vindt u op onderwijsinspectie.nl?

Regelmatig bezoekt de inspectie alle scholen in Nederland. Van deze bezoeken maakt de inspecteur een verslag. U kunt deze rapporten bekijken op de website van de onderwijsinspectie. Van de rapporten vindt u op de site een beknopte weergave in de vorm van een zogenoemde 'kwaliteitskaart'. De kaart bevat oordelen over onder meer de kwaliteit van de lessen, het leerstofaanbod en de sfeer op school. Op de kaarten voor het voortgezet onderwijs vindt u ook informatie over examenresultaten en het blijven zitten/doubleren.

Besturen van scholen kunnen bij ons een verzoek indienen voor de bekostiging van bepaalde voorzieningen in de huisvesting. Hierbij kunt u denken aan nieuwbouw en uitbreiding. De voorzieningen zijn genoemd in de verordening 'Voorzieningen huisvesting Onderwijs Schouwen-Duiveland'.

Wilt u een verzoek indienen, neem dan contact op via telefoonnummer (0111) 452 000.