Leerplichtbureau

Ieder kind of jongere in Nederland heeft recht op onderwijs. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 18e jaar of totdat ze een startkwalificatie hebben behaald (een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger).

Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie worden gestimuleerd om weer een opleiding te volgen.

Leerplicht- en de RMC-wet

Wij zijn belast met het toezicht op de naleving van de Leerplicht- en de RMC-wet
De 7 gemeenten van de Oosterschelderegio, Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen, hebben hiervoor het Regionaal Bureau voor Leerplicht (RBL)/RMC Oosterschelderegio opgericht. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u daarom naar lereninzeeland.nl.

Het Regionaal Bureau voor Leerplicht is gevestigd in het stadskantoor te Goes
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
Telefoon (0113) 249 780 
E-mail