Leerlingenvervoer

Het doel van leerlingenvervoer is voor ieder kind passend vervoer naar passend onderwijs aan te bieden.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Meestal zorgen ouders zelf voor het halen en brengen of gaan kinderen zelfstandig naar school. Soms gaan kinderen naar een school die speciaal geschikt is voor hen, maar veel verder weg ligt. Dan kan het vervoer een probleem zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kinderen gebruikmaken van het leerlingenvervoer.

Loket Leerlingenvervoer

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u terecht bij het Loket Leerlingenvervoer van het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO) in Goes. Dit loket zorgt voor de administratieve uitvoering van het leerlingenvervoer van de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. 

Het Loket Leerlingenvervoer is te vinden aan het:
Stationspark 29d 
4462 DZ  Goes

Telefoon (0113) 397 177
E-mail