Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

Wilt u een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang beginnen, dan dient u hiervoor een aanvraag bij ons in. Wij zorgen voor de registratie van de kinderopvangorganisaties.

Bij een aanvraag voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang stuurt u de volgende documenten mee:

 • Kopie van een Verklaring Omtrent het Gedrag van de organisatie die de kinderopvang wil beginnen (houder). Deze verklaring mag bij het indienen van de aanvraag voor exploitatie niet ouder zijn dan 2 maanden.
 • Kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de houder (als een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent: een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van deze persoon).
 • Kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig).
 • Kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.
 • Kopie van het pedagogisch beleidsplan.
 • Kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig).
Inloggen met DigiD Aanvraag kinderdagverblijf Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvraag kinderdagverblijf

Landelijk register kinderopvang (LRK)

Het Landelijk register kinderopvang (LRK) vermeldt:

 • gastouderbureaus 
 • gastouders
 • kinderdagverblijven 
 • buitenschoolse opvang

Vermelding in dit register betekent dat deze opvangmogelijkheden voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Iedereen kan het Landelijk register kinderopvang (LRK) inzien.

Wij zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als eigenaar van een kinderopvangorganisatie geeft u een wijziging van uw gegevens aan ons door.

Inloggen met DigiD Wijzigen kinderdagverblijf Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Wijzigen kinderdagverblijf