Gastouderopvang

Wilt u een gastouderopvang starten, dan dient u hiervoor een aanvraag bij ons in.

Bij een aanvraag van gastouderopvang stuurt u de volgende documenten mee:

  • Kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder.
  • Kopie van een bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten eerste hulp of spoedeisende hulpverlening aan kinderen van de gastouder.
  • Kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de gastouder.

Gastouderopvang waarbij de opvang plaatsvindt op het woonadres van de gastouder:

  • Een kopie van een Verklaring Omtrent het Gedrag niet ouder dan 2 maanden van de gastouder en andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres van de gastouder hun hoofdverblijf hebben. En van de daar werkzame vrijwilligers en stagiaires. Met uitzondering van de Verklaring Omtrent het Gedrag van de gastouder die al een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang exploiteert en van andere personen van 18 jaar en ouder, van vrijwilligers en van stagiaires waarvan de Verklaring Omtrent het Gedrag al is overlegd bij een andere aanvraag tot exploitatie door de gastouder.

Gastouderopvang waarbij de opvang plaatsvindt op het woonadres van een van de ouders van de kinderen voor wie de gastouder opvang biedt:

  • Een kopie van een Verklaring Omtrent het Gedrag van de gastouder, alsmede de daar werkzame vrijwilligers en stagiaires. Met uitzondering van de Verklaring Omtrent het Gedrag van de gastouder die al een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang exploiteert en van vrijwilligers en van stagiaires waarvan de Verklaring Omtrent het Gedrag al is overlegd bij een eerdere aanvraag tot exploitatie door de gastouder.
  • Kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.
Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvraag gastouderopvang

Landelijk register kinderopvang (LRK)

Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk register kinderopvang (LRK) voor iedereen in te zien. In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Wij zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties.

Gastouders met meerdere opvanglocaties

Hebt u als gastouder meerdere opvanglocaties? Dan moet u al deze locaties in het LRK laten registreren. Dit is wettelijk verplicht.

Wij zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste informatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Eigenaren van kinderopvangorganisaties kunnen een wijziging van hun gegevens aan ons doorgeven.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Wijzigen gastouderopvang