Gastouderbureau

Via de Rijksoverheid is het geregeld dat u een aanvraag exploitatie gastouderbureau (GOB) kan doen.

  • De houder die het GOB wil gaan exploiteren, moet een aanvraag indienen.
  • U doet deze aanvraag bij de gemeente waarin het gastouderbureau is of wordt gevestigd.
Aanvraag gastouderbureau Aanvraag gastouderbureau

Landelijk register kinderopvang (LRK)

Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk register kinderopvang (LRK) voor iedereen in te zien. In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Wij zorgen voor de registratie van kinderopvangorganisaties.

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRK

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRK staat. De Belastingdienst controleert dit.