Prestatieafspraken tussen gemeente en Zeeuwland

In oktober 2014 hebben wij en woningbouwvereniging Zeeuwland de nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2014-2018 ondertekend. In deze afspraken regelen wij samen met Zeeuwland hoe ze de maatschappelijke woonopgaven in deze periode aanpakken. 

Basis volkshuisvestingsbeleid

Deze prestatieafspraken zijn belangrijk. Ze zijn de basis voor het samen uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid. Maar ook omdat Zeeuwland eigenaar is van de meeste huurwoningen en een derde deel van de woningvoorraad binnen onze gemeente bezit. Met deze afspraken kunnen we elkaar aanspreken op het realiseren van ieders ambities, doelstellingen en resultaten.

Samen met Zeeuwland pakken we onder andere deze zaken op:

  • Het doen van onderzoek naar vestigers van buiten de gemeente.
  • Het huisvesten van statushouders.
  • Het beheer van de dorpshuizen.
  • Woningaanpassingen.
  • Hart van leefbaarheid.

Ook houden we in de gaten hoeveel huurwoningen beschikbaar zijn en wat de kwaliteit van deze woningen is.

Hebt u een vraag?

Hebt u een vraag over de prestatieafspraken? Dan kunt u contact opnemen met Kimo van den Berg op telefoonnummer (0111) 452 232 of per e-mail.