Wet Goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Dit voorkomt problemen en geeft duidelijkheid. Soms houdt een verhuurder zich niet aan deze regels. Dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Wat zijn de regels voor huurders?

In de wet staat dat de verhuurder moet zorgen voor:

 • Een heldere en open selectieprocedure.
 • Objectieve selectiecriteria waar een verhuurder aan moet voldoen bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte.
 • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
 • Altijd voorkomen van intimidatie of bedreiging van de huurder. Dit is bij het selectieproces als tijdens het huren van een woning.
 • De huurovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van voor 1 juli 2023 is de verhuurder verplicht de huurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk op te sturen.
 • Als er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder die apart schriftelijk geven. De verhuurder moet ook schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning.  En de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
 • De servicekosten worden bij het aangaan van de huurovereenkomst uitgelegd. Daarna worden de servicekosten jaarlijks vastgesteld en aan de huurder bekendgemaakt.
 • Uw verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • De borg is maximaal  2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De borg moet 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst terug worden gegeven.

Meer informatie kunt u lezen op rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren.

Meer informatie voor huurders in verschillende talen vindt u op volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-goed-verhuurderschap.

Welke problemen kan ik bij de gemeente melden?

Bij het meldpunt problemen met verhuurders van de gemeente kunt u terecht voor de volgende onderwerpen:

 • U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Zie brochure Discriminatie op de woningmarkt van de Rijksoverheid.
 • U wordt geïntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 • Uw verhuurder de huurovereenkomst niet schriftelijk vast wil leggen.
 • Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  • uw rechten en plichten
  • duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • de regels over de servicekosten
  • de contactgegevens van de beheerder
  • op de contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 • Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug.
 • Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag. Bijvoorbeeld bemiddelingskosten. U kunt als huurder het  betaalde bedrag terugvorderen.
 • Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.

De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als u denkt dat de servicekosten te hoog zijn kunt u dit melden en kan de gemeente voor u nakijken of de kosten redelijk zijn.

Waar doe ik een melding?

Als verhuurders zich niet aan de regels houden dan kunt u een melding bij ons doen zodat we kunnen handhaven. Dit kunt u doen met de de knop hieronder. In sommige gevallen kunnen we de verhuurder bijvoorbeeld een boete geven.

U kunt daarnaast hulp en advies vragen bij uw problemen met uw verhuurder bij het Juridisch Loket en de Huurcommissie.

Inloggen met DigiD Melding doen

Kan de woningcorporatie mij helpen?

Hebt u problemen met uw verhuurder en is uw verhuurder een woningcorporatie? Dan kunt u in 1e instantie uw klacht melden bij hun klachtenafdeling.