Wat zijn de volgende stappen?

3e kwartaal 2023

 • Onderzoek naar geschikte en beschikbare locaties in gemeentelijke eigendom.
 • Schetsontwerpen voor beoogde locaties.
 • Afstemming met Zeeuwland over keuze concept en indeling kavels.
 • Opstart ruimtelijke onderbouwingen.
  Met een ruimtelijke onderbouwing tonen wij aan dat een ontwikkeling vanuit ruimtelijk oogpunt (zoals natuur, bodem, verkeer en geluid) binnen wet- en regelgeving gerealiseerd kan worden.
 • Opstart Voorlopig Ontwerp.
  Een Voorlopig Ontwerp is een ontwerp op hoofdlijnen met daarin parkeerplaatsen, wegen, groen, waterberging en situering/verkaveling van de woningen.

4e kwartaal 2023

 • Informatiebijeenkomsten met voor omwonenden en andere belanghebbenden.
 • Opstellen Voorlopig Ontwerp.
 • Opstellen (koop)overeenkomst met Zeeuwland.
 • Onderzoek financiĆ«le haalbaarheid.
 • Opstellen ruimtelijke onderbouwingen.           
 • Opstart Definitief Ontwerp.
  Een Definitief Ontwerp is een ontwerp op hoger detailniveau, met daarin een uitwerking van het Voorlopige Ontwerp en onder meer ook gegevens over hoogtes.

1e kwartaal 2024

 • Informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belanghebbenden.
 • Opstellen Definitief Ontwerp.
 • Besluiten door de gemeenteraad (over Definitief Ontwerp, financiĆ«le haalbaarheid en ruimtelijke procedure).
  Mogelijkheid tot inspreken in de raadscommissie, voordat de raad het voorstel behandelt.

2e kwartaal 2024

 • Uitvoeringsontwerp.
  Een Uitvoeringsontwerp is een uitwerking van het Definitief Ontwerp op een hoog detailniveau, als basis voor een aanbesteding of uitvoering van de werkzaamheden.
 • Doorlopen ruimtelijke procedure.
  Het is voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen.

3e kwartaal 2024

 • Aanbesteding bouw- en woonrijp maken.

4e kwartaal 2024

 • Voorbereidingen uitvoering.

1e kwartaal 2025

 • Start bouw.