Wat zijn de volgende stappen?

Afgerond

Derde en vierde kwartaal 2023

 • Onderzoek naar geschikte en beschikbare locaties in gemeentelijke eigendom
 • Schetsontwerpen voor beoogde locaties
 • Afstemming met Zeeuwland over keuze concept en indeling kavels
 • Opstart ruimtelijke onderbouwingen
  Met een ruimtelijke onderbouwing tonen wij aan dat een ontwikkeling vanuit ruimtelijk oogpunt (zoals natuur, bodem, verkeer en geluid) binnen wet- en regelgeving gerealiseerd kan worden.
 • Opstart Voorlopig Ontwerp
  Een Voorlopig Ontwerp is een ontwerp op hoofdlijnen met daarin parkeerplaatsen, wegen, groen, waterberging en situering/verkaveling van de woningen.
 • Informatiebijeenkomsten met omwonenden en andere belanghebbenden

Nog te doen

Laatste kwartaal 2023

 • Opstellen Voorlopig Ontwerp
 • Opstellen (koop)overeenkomst met Zeeuwland
 • Onderzoek financiĆ«le haalbaarheid
 • Opstellen ruimtelijke onderbouwingen           
 • Opstart Definitief Ontwerp
  Een Definitief Ontwerp is een ontwerp op hoger detailniveau, met daarin een uitwerking van het Voorlopige Ontwerp en onder meer ook gegevens over hoogtes.

Eerste kwartaal 2024

 • Inloopbijeenkomsten voor omwonenden en andere belanghebbenden
  Mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken en tips te geven bij het Definitief Ontwerp.
 • Opstellen Definitief Ontwerp
 • Besluiten door de gemeenteraad (over Definitief Ontwerp, financiele haalbaarheid en ruimtelijke procedure)
  Mogelijkheid tot inspreken in de raadscommissie, voordat de raad het voorstel behandelt.

Tweede kwartaal 2024

 • Uitvoeringsontwerp
  Een Uitvoeringsontwerp is een uitwerking van het Definitief Ontwerp op een hoog detailniveau, als basis voor een aanbesteding of uitvoering van de werkzaamheden.
 • Doorlopen ruimtelijke procedure
  Het is voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen.

Derde kwartaal 2024

 • Aanbesteding bouw- en woonrijp maken

Vierde kwartaal 2024

 • Voorbereidingen uitvoering

Eerste kwartaal 2025

 • Start bouw