Starters komen moeilijk aan een woning. Ouderen stromen moeizaam door naar levensloopbestendige huizen. Ook zijn er woningen nodig voor mensen die, door bijvoorbeeld een scheiding, met spoed een huis nodig hebben (spoedzoekers). Verder moeten we er als gemeente voor zorgen dat een bepaald aantal statushouders op Schouwen-Duiveland kan wonen.

Daarnaast vangen wij sinds april vorig jaar 350 Oekraïense vluchtelingen op in opvanglocaties van de gemeente of bij mensen thuis. Er is nog steeds oorlog in hun thuisland. Daarom is tot 4 maart 2025 de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van kracht. Hierdoor hebben vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang, onderwijs, medische zorg en de mogelijkheid tot werken. Mogelijk willen Oekraïense vluchtelingen ook na afloop van de RTB in Nederland blijven. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er ook voor hen passende opvang of (in de toekomst) huisvesting is. Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar.

Het is de bedoeling om met geld van het Rijk een woonconcept neer te zetten dat duurzaam, flexibel en snel te realiseren is. Omdat het geld vanuit het Rijk bestemd is voor duurzame opvang en huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, is een deel van de woningen voor hen bestemd. Dit is op beide locaties 2/3e deel van de sociale huurwoningen. Het andere deel is voor starters, ouderen, spoedzoekers en mogelijk enkele statushouders.