Met wie werken we samen?

Als gemeente zorgen wij voor het bouw- en woonrijp maken van de locaties. Ook zorgen wij voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.

Woningbouwcorporatie Zeeuwland

  • Schaft de woningen aan
  • Plaatst de woningen
  • Verhuurt de woningen
  • Zorgt voor beheer en onderhoud van de woningen

KuiperCompagnons

  • Maakt de ontwerpen voor beide locaties

HIVE

  • Ontwerpt en levert de woningen
    De uiteindelijke besluitvorming over de bouwpartner voor deze woonconcepten ligt bij Zeeuwland en vindt in een later stadium plaats.