De terreinen worden autoluw ingericht, dus wandelen en fietsen staat voorop. De parkeerplaatsen komen aan de randen van het terrein. We zorgen voor een goede afwatering van de woningen en de terreinen.

De ontwerpen voor beide locaties zijn in bewerking. Er zullen voor beide locaties nog wijzingen plaatsvinden, onder meer op basis van de inbreng van bewoners tijdens de gehouden inloopavonden voor de directe omgeving en andere belangstellenden (begin oktober 2023).