Veiligheidsregio Zeeland en Zeeland Veilig

Veiligheidsregio Zeeland

Alle Zeeuwse gemeenten werken in een gemeenschappelijk regeling (Veiligheidsregio Zeeland) samen aan het voorkomen en bestrijden van rampen en crisis. Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland.

Wanneer er een groot ongeval of een ramp in Zeeland plaatsvindt, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. De organisatie omvat Brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

Kijk voor meer informatie op veiligheidsregiozeeland.nl.

Zeeland Veilig

Brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, een overstroming of uitval van elektriciteit: het kan zomaar gebeuren! Bent u hier op voorbereid? Weet u wat u zelf kunt doen als er iets mis gaat en hoe u snel geïnformeerd bent? Zeeland Veilig bevat informatie die van pas kan komen om uzelf en anderen te redden als dat nodig is.

Op zeelandveilig.nl vindt u meer informatie over de gevaren waarmee u te maken kunt krijgen.