Groenstroken aankopen

In bepaalde gevallen komen groenstroken in aanmerking voor verkoop. In de Beleidsnota groenstroken en restpercelen (pdf, 219 KB) leest u hier meer over.

Bij de verkoop van groenstroken zijn de hoofdstukken 1, 2 en 5 van de Algemene verkoopvoorwaarden Onroerende Zaken Schouwen-Duiveland 2015 (pdf, 278 KB) van toepassing.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Toevoegen bij uw aanvraag

  • Een situatieschets met vermelding van de lengte en de breedte van de strook.

Kosten

De gemeenteraad heeft de prijzen van de groenstroken vastgesteld in de Grondprijsbrief (pdf, 177 KB). De prijzen zijn kosten koper. Dat betekent dat u de overdrachtsbelasting, de kosten van de door u gekozen notaris en de kosten van inschrijving bij het kadaster betaalt.

Toetsing

We toetsen uw aanvraag aan verschillende criteria. Op basis van de toetsing bepalen we of de door u gevraagde groenstrook wel of niet voor verkoop in aanmerking komt. Indien de groenstrook voor verkoop in aanmerking komt, ontvangt u van ons een aanbodbrief.

Beslist u tot aankoop over te gaan, dan ontvangt u een concept koopovereenkomst. Na uw akkoord maken wij de definitieve koopovereenkomst op. Deze definitieve koopovereenkomst ontvangt u per post. U tekent de definitieve koopovereenkomst en stuurt deze per post aan ons retour. Nadat de gemeente de koopovereenkomst getekend heeft, ontvangt u een volledig getekende koopovereenkomst voor uw eigen administratie. Het andere exemplaar stuurt de gemeente naar de notaris voor het opmaken van de akte van levering.