Wegen, straten, fiets- en voetpaden, onderhoud

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de openbare infrastructuur.

Hebt u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur? Dan kunt u dit melden bij het Serviceteam.

Inloggen met DigiD Servicemelding Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Servicemelding

Het Serviceteam is telefonisch bereikbaar op nummer (0111) 452 111 op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Onder openbare infrastructuur vallen:

 • bijna alle asfalt- en klinkerverhardingen
 • onverharde wegen
 • pleinen
 • fiets- en voetpaden
 • viaducten
 • rotondes
 • speelplaatsen
 • stoplichten
 • verkeersborden
 • verkeerstekens
 • straatmeubilair zoals zitbanken

In het kader van 'duurzaam veilig' zijn wij ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen zoals drempels en wegversmallingen. Naar aanleiding van technische inspecties wordt voor groot onderhoud een planning voor meerdere jaren opgesteld.

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van het Serviceteam registreert uw melding en persoonsgegevens en geeft dit door aan de vakspecialist. Vervolgens neemt de vakspecialist contact met u op om te bespreken wat wij met uw melding gaan doen. De vakspecialist streeft ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen. 

Wanneer de melding spoed heeft, wordt er dezelfde dag nog contact met u opgenomen.