Openbare verlichting

Storing

Ziet u dat straatverlichting na 23.00 uur nog niet brandt? Dan is het waarschijnlijk kapot. 

Een gedeelte van de lichtmasten op Schouwen-Duiveland zijn uitgerust met 'intelligente openbare verlichting'. Deze storing kunt u niet melden, dat gebeurt automatisch.

Storing melden

Door op de getoonde kaart verder in te zoomen op de gewenste locatie worden alle lichtmasten op de kaart getoond. Klik op de lantaarnpaal die u wilt melden en vul de gevraagde gegevens in.

U kunt bij ons een aanvraag indienen voor het plaatsen van een lichtmast in de openbare ruimte. Wij beoordelen uw aanvraag en kijken of op de door u aangegeven locatie een lichtpunt nodig is.

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van het Serviceteam registreert uw melding en persoonsgegevens en geeft dit door aan de vakspecialist. Vervolgens neemt de vakspecialist contact met u op om te bespreken wat wij met uw melding gaan doen. De vakspecialist streeft ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen. 

Kosten

Als wij besluiten een lichtmast te plaatsen, zijn de kosten voor onze rekening.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

Wilt u een lichtmast in de openbare ruimte laten verplaatsen, omdat de lichtmast dan bijvoorbeeld beter tot zijn recht komt? Dan dient u een verzoek in. Ook kunt u een aanvraag indienen als uw eigen omstandigheden zijn veranderd. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van uw inrit.

In beide gevallen beoordelen wij het nut of de noodzaak van het verplaatsen van een bestaande lichtmast.

Wat gebeurt er met uw melding?

De medewerker van het Serviceteam registreert uw melding en persoonsgegevens en geeft dit door aan de vakspecialist. Vervolgens neemt de vakspecialist contact met u op om te bespreken wat wij met uw melding gaan doen. De vakspecialist streeft ernaar om binnen twee werkdagen contact met u op te nemen. 

Kosten

Besluiten wij dat het verplaatsen van een lichtmast de openbare veiligheid ten goede komt, dan zijn de kosten voor ons.

Als het verplaatsen in het belang van de aanvrager is, zijn de kosten voor de aanvrager. U ontvangt vooraf een prijsindicatie.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanvragen

In het beleidsplan 'Openbare verlichting' (pdf, 972 KB) leest u welke kaders wij hebben gesteld om de verlichtingsplannen voor uitbreiding, reconstructie en vervanging te ontwerpen. Ook leest u hoe de plannen worden getoetst.

Openbare verlichting zorgt voor veiligheid en comfort en is daarmee onmisbaar in onze maatschappij en voor de kwaliteit van onze openbare ruimte. In deze visie staat hoe wij de plannen gaan uitvoeren.