Meldpunt water

Nederland is een waterland: rivieren, meren, sloten, plassen, zee├źn, maar ook drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties.

Constateert u dat er ergens iets misgaat, dan kunt u dit melden via meldpuntwater.nl.

Samen met het Waterschap hebben wij hieronder een overzicht opgesteld waarin u kunt zien bij wie u voor welke vragen moet zijn; de gemeente of het waterschap.

Grondwater de baas

Een te hoge grondwaterstand in en rond uw huis kan problemen geven. Bijvoorbeeld stank en schimmelvorming in huis of een natte tuin waarin bomen en struiken dood gaan.

Wij proberen overlast te beperken en houden in onze plannen rekening met het grondwaterpeil. 

Rond en in uw woning kunt u zelf ook maatregelen nemen. De aanleg van drainage is een voorbeeld. In de folder 'Blijf grondwater de baas' (pdf, 2.75 MB) leest u meer over grondwateroverlast en wat u er tegen kunt doen. 

Water in de tuin

Wateroverlast in de tuin komt steeds vaker voor. Dat kan soms problemen opleveren. Door omvorming naar een watertuin kunt u van deze last een lust maken.

Groene daken, waterdoorlatende bestrating, regentonnen, opvangreservoirs en vijvers zijn mogelijkheden om anders om te gaan met water. Met enige creativiteit krijgt de beleving van water in uw tuin een andere dimensie. In de folder 'Water in de tuin' (pdf, 601 KB) leest u meer over de achtergrond en mogelijkheden.