Integraal beheer openbare ruimte

In de visie 'Integraal beheer openbare ruimte (pdf, 4 MB)' geven wij aan hoe wij de openbare ruimte willen beheren. Belangrijk is dat onze leefomgeving schoon, heel en veilig is.

Om dit te bereiken hebben wij kwaliteitsniveaus vastgesteld. Deze kwaliteitsniveaus zijn vastgelegd in een meetlat (pdf, 2 MB). Bekijk ook de zonering (pdf, 3 MB).