Kleine wooneenheid in Zierikzee

Begin 2026 komt in Zierikzee een woning beschikbaar voor de huisvesting van 6 jonge statushouders. Het gaat hier om statushouders tot 21 jaar die een verblijfsstatus hebben.

Deze jonge statushouders wonen nu in de Victoriakliniek in Zierikzee. De jongeren die meer zelfstandig kunnen wonen, stromen door naar een kleine wooneenheid (KWE). Een KWE is een locatie waar maximaal 6 statushouders met ambulante begeleiding zelfstandig wonen. Op deze locatie is ongeveer 70 uur begeleiding per week aanwezig. Begeleiding vindt elke dag plaats, met name voor en na schooltijd, ’s avonds en in het weekend. ’s Nachts is er geen begeleiding aanwezig. De begeleiding wordt verzorgd door Alleen Samen Zorg.

Informatie

Voor vragen over bijvoorbeeld de doelgroep of begeleiding kunt u terecht bij Alleen Samen Zorg.

Website alleensamenzorg.com
E-mail
Telefoonnummer 06 53 47 59 39