Zitting van het Gemeentelijk stembureau

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) is op vrijdag 7 juni 2024 vanaf 9.00 uur, in de burgerzaal in het gemeentehuis.

Deze zitting is voor de controle van de processen-verbaal en eventuele hertellingen. Omdat de uitslag pas bekend mag worden gemaakt nadat in alle Europese lidstaten de stembussen zijn gesloten, wordt de zitting van het GSB na afloop van de controle onderbroken.

Maandag 10 juni 2024 om 09:00 uur start de zitting van het GSB weer, in de burgerzaal. Dan maken we ook de uitslag van de Europese verkiezingen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend.

De zitting van het GSB is openbaar, wat betekent dat u als inwoner aanwezig mag zijn.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.