Zitting van het Gemeentelijk stembureau

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau is donderdag 16 maart om 18.00 uur geschorst. Vrijdagmorgen om 09.30 uur is de zitting weer geopend.

Op donderdag 16 maart 2023 is er een zitting van het Gemeentelijk Stembureau in de burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. Deze zitting vindt plaats om eventuele (tel)fouten op de stembureaus te constateren en te corrigeren op een transparante en controleerbare manier. We doen dat omdat per 1 januari een nieuwe procedure voor het vaststellen van de verkiezingsuitslagen van kracht geworden is.

Tijdens de zitting controleert het Gemeentelijk Stembureau de processen-verbaal van alle stembureaus. Is er door een stembureau een (vermoedelijke) fout gemaakt, dan tellen we de stemmen geheel of gedeeltelijk opnieuw. Als er fouten worden gevonden, dan worden deze gecorrigeerd in een zogenaamd corrigendum.

Na afloop van de zitting stelt het Gemeentelijk Stembureau de gemeentelijke totalen vast en maakt het een proces-verbaal op. Daarin staat een verslag van alle werkzaamheden. Dit proces-verbaal publiceren we direct na de zitting op de website van de gemeente, inclusief eventuele correcties.

U als burger bent welkom om de zitting bij te wonen. U kunt zich 16 maart 2023 vanaf 09:00 uur melden bij de receptie van het gemeentehuis. Ook mogen burgers meekijken bij het invoeren van de totalen door onze medewerkers van het cluster Burgerzaken.

Wanneer: donderdag 16 maart 2023, start 09:00 uur
Waar: Gemeentehuis, burgerzaal, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee