Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u op 6 juni 2024 niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen

U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Via uw stempas (onderhandse volmacht)

  • Vraag iemand die ook in de gemeente Schouwen-Duiveland woont om voor u te stemmen.
  • Vul de achterkant van uw stempas in. U ontvangt uw stempas 3 weken voor de verkiezingsdag.
  • U en de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
  • De persoon die voor u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem.
  • Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien.

Via schriftelijke volmacht

Bent u langere tijd niet in Nederland? Of wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Schouwen-Duiveland woont? Dan kunt u een schriftelijke volmacht gebruiken. U kunt de schriftelijke volmacht aanvragen voordat u uw stempas hebt. Woont u op 23 april 2024 in de gemeente Schouwen-Duiveland? Dan kunt u de schriftelijke volmacht bij de gemeente aanvragen. De gemeente neemt uw aanvraag na 23 april 2024 in behandeling. Zij kan dan controleren of u kiesrecht heeft voor deze verkiezing.

Download het formulier: Verzoek om bij volmacht te stemmen EP 2024 (pdf, 32 KB)

Of haal het formulier op in het gemeentehuis te Zierikzee. Dat kan vanaf dinsdag 14 mei 2024. Meld u hiervoor bij de receptie. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van dit formulier in en zetten allebei een handtekening.

Formulier op tijd versturen

  • Verstuurt u het formulier per e-mail of per post? Dan moet het op zijn laatst op maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.
  • Levert u als volmachtgever het formulier in op het gemeentehuis? Dit kan tot maandag 3 juni 17.00 uur.

Na uw aanvraag

Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de persoon die voor u stemt een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Contact

Hebt u vragen over de volmacht? Stuur een e-mail.