Winkeluitstalling

Als winkelier wilt u graag klanten naar binnen lokken. Een uitstalling van verse groenten, een bak speelgoed of een kledingrek met koopjes zijn de middelen om de omzet te verhogen. Dit is in principe vergunningsvrij, mits u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

  • De uitstalling, die bij een terras uitgezonderd, handelswaar en handelsreclame staan voor en ter breedte van het in gebruik zijnde bedrijfspand, mogen maximaal 1,80 meter hoog zijn en tot 2,50 meter diep vanaf de gevel worden geplaatst waarbij voor voetgangers minimaal 1,5 meter vrije loopruimte overblijft buiten de rijbaan.
  • De uitstalling bij een terras bevindt zich direct grenzend aan het terras, is nooit hoger dan de terrasschermen en neemt geen ruimte van de vrije loopruimte voor voetgangers in beslag (bijvoorbeeld menuborden en plantenbakken).
  • De uitstalling, handelswaar en handelsreclame brengen door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de weg en het beperkt de toegankelijkheid van brandkranen en naastgelegen percelen niet.
  • De uitstalling, handelswaar en handelsreclame leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Aanwijzingen van politie en/of daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.
  • De vrije doorgang op de rijbaan in verband met calamiteiten (brandweer/politie/ambulance) dient minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog te zijn.
  • De uitstalling, handelswaar en handelsreclame is enkel aanwezig op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming of het terras voor het publiek geopend is.
  • Indien het plaatsen van de uitstalling, handelswaar en handelsreclame een belemmering vormt voor op de locatie van het object te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang, dienen deze op aangeven van de gemeente tijdelijk te worden verwijderd.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u een vergunning aan.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Winkeluitstalling aanvragen

Kosten

Product Prijs
Vergunning winkeluitstalling € 143,50

Precariobelasting

Voor het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond, zoals een terras, moet u precariobelasting betalen. Na ontvangst van de vergunning, ontvangt u daarvoor periodiek apart een nota.