Vergunning Huisvestingswet

In februari 2022 hebben we de Huisvestingsverordening Schouwen-Duiveland aangepast. Op basis van de Huisvestingsverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023 - 2027 hebt u een vergunning nodig voor:

 • deeltijdwonen
 • woningvorming
 • splitsing in appartementsrechten
 • verhuur onder opkoopbescherming

Deeltijdwonen is het gebruik van een normale woning als 2e woning. Dit is niet meer toegestaan zonder vergunning binnen de kernen van Schouwen-Duiveland. De gebieden waarvoor dit geldt ziet u in onderstaande kaarten. Deze gebieden noemen we werkingsgebieden.  

Alleen eigenaren van bestaande deeltijdwoningen kunnen nog een onttrekkingsvergunning aanvragen. Voor nieuwe deeltijdwoningen binnen de werkingsgebieden verlenen wij in principe geen vergunningen meer. 

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning aanvragen

Op basis van de Huisvestingsverordening hebt u een vergunning nodig voor woningvorming en woningsplitsing. Dit geldt voor het hele grondgebied van de gemeente.

Woningvorming is het verbouwen van een woonruimte tot 2 of meer zelfstandige woonruimten. Bij woningvorming gaat het om een eigenaar die een bestaande woning feitelijk opdeelt in meer woningen. Die woningen worden los van elkaar in de huurmarkt gezet. Het gebouw wordt niet gesplitst in appartementsrechten.

Splitsing is het splitsen van een bestaand woongebouw in appartementsrechten. Woningsplitsing is het ‘juridisch’ splitsen van een gebouw in appartementsrechten. Dit heet kadastraal splitsen. De woningen kunnen zo los van elkaar worden verkocht.

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning aanvragen

Er is onderzoek gedaan naar het aantal opgekochte woningen voor de verhuur per kern. In een aantal kernen is dit aantal hoog. Het gaat om de kernen:

 • Burgh-Haamstede
 • Bruinisse
 • Ouwerkerk
 • Renesse
 • Scharendijke
 • Zierikzee

We willen woningzoekenden meer kans geven op een betaalbare koopwoning. Ook willen we extra druk op de leefbaarheid als gevolg van de opkoop van woningen voor verhuur verminderen. Daarom geldt per 7 maart 2023 de opkoopbescherming in bovengenoemde kernen. Het werkingsgebied voor de opkoopbescherming kunt u zien op onderstaande kaarten onder het kopje 'kaarten werkingsgebieden'.

De opkoopbescherming geldt alleen voor betaalbare woningen in de kernen die hierboven genoemd zijn. Dit zijn woningen met een maximale WOZ-waarde van € 355.000. Per kern wordt er wel verschil gemaakt tussen de maximale WOZ-waarde van woningen waarvoor een opkoopbescherming geldt.

Opkoopbescherming voor woningen met een WOZ-waarde tot:

Kern Waarde tot
Burgh-Haamstede € 355.000
Renesse € 355.000
Bruinisse € 300.000
Ouwerkerk € 300.000
Scharendijke € 300.000
Zierikzee € 300.000

Dit betekent dat:

 • huizen met een WOZ-waarde met maximaal het bedrag dat hierboven staat en
 • die na 7 maart 2023 gekocht zijn

niet meer verhuurd mogen worden zonder vergunning binnen 4 jaar na aankoop van de woning.  De vergunning heet Verhuurvergunning opkoopbescherming.

De opkoopbescherming geldt alleen voor woningen:

 • die zijn aangekocht na 7 maart 2023. Na de start van de Huisvestingsverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023 - 2027;
 • die op de datum van aankoop niet verhuurd werden. Of verhuurd werden voor een periode van minder dan 6 maanden.

U kunt een Verhuurvergunning opkoopbescherming aanvragen via de knop hieronder. Bij de aanvraag worden verschillende documenten gevraagd, waaronder een getekende koopovereenkomst en een bewijs van inschrijving van de akte van levering bij het Kadaster.

Uitzonderingen

Met de opkoopbescherming mag een woning alleen nog verhuurd worden onder bepaalde voorwaarden. Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Als u de woning wilt verhuren aan een bloedverwant of aanverwant in de 1e of 2e graad. Bijvoorbeeld aan ouders, kinderen, broers of zussen.
 • Als u de woning tijdelijk wilt verhuren als u er zelf niet in verblijft. Maximaal voor 12 maanden.  U moet eerder wel minimaal 12 maanden in de woning hebben gewoond om van deze uitzondering gebruik te kunnen maken.  
 • Als de woonruimte onlosmakelijk deel uitmaakt van een winkelruimte, kantoorruimte, of bedrijfsruimte.

Voor verhuur van de woning in bovenstaande situaties moet wel een vergunning onder opkoopbescherming worden aangevraagd. Voor het verhuren zonder vergunning kunt u een boete van € 22.500 krijgen.

Inloggen met DigiD Vergunning aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vergunning aanvragen

Registratieplicht toeristische verhuur

Vanaf 1 januari 2024 hebt u in de gemeente Schouwen-Duiveland een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen. Op voorwaarde dat het bestemmingsplan toeristische verhuur van de woning toestaat. De registratieplicht geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het registratienummer moet vanaf 1 januari 2024 vermeld worden in elke publicatie of advertentie waarmee u een woning aanbiedt voor toeristisch verblijf. Websites zoals Airbnb, Booking.com en Expedia/Vrbo hebben een speciaal veld waar u het nummer kunt invullen. Met het registratienummer kunnen wij zien welke woningen voor toeristische verhuur worden aangeboden.

De registratieplicht geldt voor recreatieve verhuur van woonruimtes met de bestemming ‘wonen’, dus ook voor Bed & Breakfast. Recreatieve verhuur is alleen toegestaan indien het bestemmingsplan dit toestaat.

Verhuurt u een woning die alleen de bestemming ‘recreatie’ heeft? Dan hoeft u geen registratienummer aan te vragen. In deze woning is permanent wonen niet toegestaan, zoals een woning op een recreatiepark.

Weet u niet zeker of u uw woning mag verhuren? Of dat u een registratienummer voor toeristische verhuur van uw woning aan moet vragen? Volg dan onderstaand schema:

Kosten

Voor de behandeling van uw aanvraag voor een vergunning ontvangt u eenmalig achteraf een factuur. De kosten verschillen per vergunning:

Vergunning Huisvestingswet - even

Product Prijs
Onttrekkingsvergunning € 137
Vergunning tot woningvorming € 274,50
Vergunning tot woningsplitsing € 274,50
Verhuurvergunning opkoopbescherming € 274,50

Informatie

Voor meer informatie kunt u de Huisvestingsverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2023 - 2027 lezen op decentrale.regelgeving.overheid.nl. Hierin staan alle voorwaarden genoemd.

Voor vragen over de Huisvestingsverordening kunt u contact opnemen met Bianca de Goffau. Zij is Strategisch beleidsmedewerker Wonen. U kunt haar bellen tijdens werktijden op telefoonnummer (0111) 452 292. Of u stuurt een e-mail.