Ontheffing stoken

Het stoken van open vuur en verbranden van afvalstoffen is verboden op grond van de Wet Milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. Om in een beperkt aantal gevallen stoken toch mogelijk te maken, is er een gemeentelijke stookregeling vastgesteld. Hierin is geregeld in welke situatie en in welke periode u afval mag verbranden of een vuurtje mag stoken.

Een ontheffing voor het stoken is alleen in de volgende situaties mogelijk.

Het hele jaar door

 • Kampvuren voor bijzondere evenementen, inclusief scouting activiteiten.
 • Vreugdevuren in het kader van feestelijkheden met een algemeen karakter. Bijvoorbeeld kerstboomverbranding.
 • Vlasresten bij misoogst buiten bebouwde kom.

In de periode van 15 oktober tot en met 15 maart

 • Zieke planten- en houtopstanden buiten bebouwde kom, met een verklaring van de plantengeneeskundige dienst of vergelijkbare instantie.
 • Snoeihout en takkenhout buiten bebouwde kom.
 • Slootmaaisel buiten bebouwde kom.

Géén ontheffing wordt verleend voor

 • Het verbranden van stamhout en boomstronken.
 • Verbranden van wegbermen en akkers.
 • Verbranden van overige afvalstoffen.
 • Verbranden van bloemzaadteelten bij misoogst.
 • Stoken binnen een bedrijf (inrichting).

Bedrijfsaval verbranden

Op grond van de wetgeving is het nadrukkelijk verboden om afvalstoffen binnen een bedrijf (inrichting) te verbranden. Hiervoor wordt dan ook geen ontheffing verleend. Daarnaast is het ook verboden om deze afvalstoffen te verplaatsen tot buiten het bedrijf en alsnog te verbranden. Bedrijfsafvalstoffen moeten namelijk aan een erkend inzamelaar worden afgegeven. Vooral campings moeten hier rekening mee houden. Daarnaast ook landbouw- en veeteeltbedrijven als het gaat om de afvalstoffen van het erf.

Inloggen met DigiD Ontheffing aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Ontheffing aanvragen

Kosten

Product Kosten
Ontheffing stoken € 54