Ontheffing knalapparatuur

Vogels en wild kunnen schade aan vruchten en gewassen veroorzaken. Als u dit wilt voorkomen door het inzetten van knalapparatuur dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Voor het gebruik van knalapparatuur gelden een aantal voorwaarden:

 • De gebruiker van de knalapparaten dient voor de eerste dag van gebruik daarvan melding bij ons te doen.
 • De knalapparatuur wordt maximaal 6 weken gebruikt.
 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig object of een natuurgebied bedraagt 250 meter.
 • Als bij een perceel nabij een natuurgebied de afstand van 250 meter niet uitvoerbaar is mag een uiterste afstand van 150 meter tussen het knalapparaat en de grens van het natuurgebied worden gehanteerd (de afstand ten aanzien van andere geluidsgevoelige objecten dient wel minstens 250 meter te zijn).
 • Knalapparatuur mag niet in werking zijn van 21.00 tot 07.00 uur.
 • De kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt tenminste vijftig meter.
 • De knalfrequentie bedraagt maximaal 10 knallen per uur.
 • Het geluidsniveau van een enkelvoudige knal (Lknal) mag bij een woning van derden en andere geluidsgevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 72,5 dB(A) op een hoogte van 1,5 meter.
 • Staan meerdere knalapparaten op minder dan 300 meter van een geluidsgevoelig object opgesteld, dan geldt samen het maximum van 10 knallen per uur.
 • Vrij opgestelde knalapparaten moeten voorzien zijn van een duidelijk leesbaar label, waarop de naam, adres, woonplaats en (mobiel)telefoonnummer van de gebruiker staan vermeld.
 • Tijdens het gebruik moet, op verzoek, kunnen worden aangetoond of aannemelijk worden gemaakt, dat ook minimaal 1 andere verjagingsmethode wordt toegepast.
Ontheffing aanvragen Ontheffing aanvragen

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Product Prijs
Ontheffing knalapparatuur € 120,50