Ontheffing afwijken sluitingsuur

In de Algemene plaatselijke verordening  (APV) hebben we regels opgesteld over de tijden waarop horecabedrijven gesloten moeten zijn. U kunt hier onder bepaalde voorwaarden een ontheffing voor aanvragen.

De tijden waarop een horecabedrijf niet voor klanten geopend mag zijn, ligt over het algemeen tussen 03.00 uur en 07.00 uur. Maar een strandpaviljoen en een dorpshuis moeten bijvoorbeeld om 01.00 uur gesloten zijn. De exacte tijden vindt u in de APV.

In verband met incidentele festiviteiten is het voor strandpaviljoens en dorpshuizen mogelijk om bij de burgemeester een ontheffing aan te vragen voor een ander sluitingsuur. Het college van burgemeester en wethouders geeft maximaal 12 keer per jaar een incidentele ontheffing sluitingsuur aan een horecaondernemer af. Het aantal is beperkt tot maximaal 2 ontheffingen per maand.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Ontheffing aanvragen

Kosten

Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de ontheffing zullen de leges in rekening worden gebracht.

Product Prijs
Aanvraag ontheffing afwijking sluitingsuur € 143