Ontheffing afwijken sluitingsuur

We hebben in de Algemene plaatselijke verordening (APV) regels opgesteld over de tijden waarop horecabedrijven gesloten moeten zijn. U kunt hier onder bepaalde voorwaarden een ontheffing voor aanvragen.

De tijden waarop een horecabedrijf niet voor klanten geopend mag zijn, ligt over het algemeen tussen 03.00 uur en 07.00 uur, maar een strandpaviljoen moet bijvoorbeeld om 01.00 uur gesloten zijn en dorpshuizen om 02.00 uur. De exacte tijden vindt u in de APV.

In verband met incidentele festiviteiten is het voor strandpaviljoens en dorpshuizen mogelijk om bij de burgemeester een ontheffing aan te vragen voor een ander sluitingsuur. Het college van burgemeester en wethouders geeft maximaal 12 keer per jaar een incidentele ontheffing sluitingsuur aan een horecaondernemer af. Het aantal is beperkt tot maximaal 2 ontheffingen per maand.

Ontheffing aanvragen

Kosten

Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de ontheffing zullen de leges in rekening worden gebracht.

Scroll de tabel om meer te zien
Product Prijs
Aanvraag ontheffing afwijking sluitingsuur € 129,30