Kansspelen

Voor het organiseren van een loterij hebt u een vergunning nodig op grond van de Wet op de kansspelen.

Het college van burgemeester en wethouders kan een vergunning verlenen voor het organiseren van een loterij waarmee met de opbrengst enig algemeen belang wordt gediend.

De Wet op de kansspelen stelt beperkingen aan de waarde van de prijzen die verenigingen mogen uitkeren (artikel 3.1 Wet op de kansspelen). De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, mogen geen hogere waarde hebben dan in totaal € 4.500.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Loterijvergunning aanvragen

Kosten

Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Product Prijs
Aanvraag loterij vergunning € 19,50
Melding klein kansspel (onder andere bingo, rad van avontuur) gratis

Organisatoren van een zogenoemd klein kansspel zijn verplicht om tenminste 14 dagen van tevoren aan ons te melden op welke plaats en op welk tijdstip de bijeenkomst wordt georganiseerd. Een klein kansspel is een bingo, maar ook een rad van avontuur. Voor een loterij vraagt u een loterijvergunning aan.

Het prijzenpakket bij een klein kansspel mag niet meer waard zijn dan € 400 per serie of set. De gezamenlijke waarde mag niet meer zijn dan € 1.550 per bijeenkomst.

Een klein kansspel kan alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die:

  • ten minste drie jaar bestaat;
  • volgens haar statuten een duidelijk doel dient, dat doel mag niet de beoefening van enig vorm van kansspel zijn.
Inloggen met DigiD Klein kansspel melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Klein kansspel melden met eHerkenning