Kansspelen

Voor het organiseren van een loterij hebt u een vergunning nodig op grond van de Wet op de kansspelen.

Het college van burgemeester en wethouders kan een vergunning verlenen voor het organiseren van een loterij waarmee met de opbrengst enig algemeen belang wordt gediend.

De Wet op de kansspelen stelt beperkingen aan de waarde van de prijzen die verenigingen mogen uitkeren (artikel 3.1 Wet op de kansspelen). De prijzen of premies in geld of goederen, die door de deelnemers aan het spel kunnen worden verkregen, mogen geen hogere waarde hebben dan in totaal € 4.500.

Loterijvergunning aanvragen

Kosten

Ook bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag of weigering van de vergunning zullen de leges in rekening worden gebracht.

Scroll de tabel om meer te zien
Product Prijs
Aanvraag loterij vergunning € 42,40
Melding klein kansspel (o.a. bingo, rad van avontuur) gratis