Bed & Breakfast, en recreatieve verhuur eigen woning

Verhuurt u (een deel van) uw woning aan toeristen? Of hebt u een Bed & Breakfast? Vanaf 1 januari 2024 hebt u een registratienummer nodig in de gemeente Schouwen-Duiveland om uw woning toeristisch te verhuren of als u een Bed & Breakfast hebt.

Het aanvragen van een registratienummer is gratis.

Als u in uw eigen woning of in een bijgebouw bij uw woning een Bed & Breakfast aanbiedt, moet u dit ook bij ons melden

Wilt u een registratienummer aanvragen? Controleer of u uw woning mag verhuren aan toeristen.

Recreatieve verhuur, dus verhuur aan toeristen, mag alleen

 • als in het omgevingsplan staat dat een Bed & Breakfast mogelijk is. In het omgevingsplan is te lezen wat er mag in een bepaald gebied. Dit kan gaan over de bouwmogelijkheden of het gebruik van een gebied. U kunt deze plannen bekijken op Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • als u een registratienummer vermeld bij het aanbieden van toeristische verhuur en Bed & Breakfast;
 • als u een vergunning hebt voor uw Bed & Breakfast.

U hoeft geen registratienummer aan te vragen als

 • de woning in het omgevingsplan als recreatiewoning vermeld is;
 • de woning niet door een vaste bewoner gebruikt wordt. In dit geval mag u de woning aan toeristen verhuren. Een Bed & Breakfast mag hier niet.

Is een Bed & Breakfast niet mogelijk volgens het omgevingsplan?

U wilt graag een Bed & Breakfast (in een bijgebouw) beginnen? Is dit niet mogelijk volgens het omgevingsplan? Misschien kunt u uw plan toch uitvoeren door een omgevingsvergunning voor strijd Ruimtelijke Ordening (RO) aan te vragen. Informeer hiernaar bij de gemeente.

U verhuurt (een deel van) uw woning aan toeristen of u wilt dat gaan doen? Dan is het verplicht om een registratienummer aan te vragen.

U verhuurt aan toeristen (recreatie):

 • als u kamer of een deel van uw woning verhuurt aan toeristen;
 • als u niet thuis bent als uw betalende gasten in uw huis zijn;
 • als u een Bed & Breakfast hebt en u thuis bent als de gasten er zijn.

 • U kunt dit nummer aanvragen voor uw eigen woning.
 • U kunt dit nummer aanvragen voor de woning van bijvoorbeeld een familielid.
 • Het bedrijf dat de verhuur of administratie voor uw woning verzorgt kan een nummer namens u aanvragen.

Als u zelf het registratienummer aanvraagt, dan kan een ander dat niet meer voor u doen. Het nummer is persoonsgebonden.

Vraagt u namens een eigenaar van een woning een nummer aan? Dan moet u schriftelijk toestemming krijgen van de eigenaar. U moet deze toestemming in uw administratie bewaren. Het registratienummer wordt aan uzelf en aan de eigenaar per e-mail gestuurd. Het registratienummer wordt aan uzelf en aan de eigenaar gestuurd. Dit gebeurt via een e-mail.

Het registratienummer moet u vanaf 1 januari 2024 gebruiken.

Als u een advertentie plaatst voor het verhuren aan toeristen, moet u het registratienummer vermelden. Bijvoorbeeld op uw eigen website.
Misschien verhuurt u via Airbnb, Booking.com of Expedia/Vrbo. Deze aanbieders hebben een op de site een plek waar u het nummer in kunt vullen.

Hoe vraag ik het registratienummer aan?

U kunt het nummer aanvragen via Registratie Toeristische Verhuur Woonruimte.

Via deze linkt komt u  op de landelijke website. Zij geven namens alle Nederlandse gemeenten die dit systeem gebruiken, de registratienummers uit.

Als u in uw eigen woning of in een bijgebouw bij uw woning een Bed & Breakfast aanbiedt, moet u dit bij ons melden. De melding is gratis.

Voor het aanbieden van een Bed & Breakfast gelden de volgende voorwaarden:

 • Binnen de grenzen van de bebouwde kom is een B&B alleen toegestaan in de woning (het hoofdgebouw). Buiten de grenzen van de bebouwde kom is een B&B ook toegestaan in een bijgebouw;
 • Een B&B wordt voor eigen rekening en risico geëxploiteerd door de hoofdbewoner(s), die de woning permanent bewoont;
 • Gedurende de exploitatie van een B&B houdt de exploitant toezicht op de exploitatie;
 • Een B&B beslaat minder dan 50 % van het vloeroppervlakte van de woning. Dit omvat de slaapkamers, badkamer en andere zelfstandige ruimten die worden gebruikt ten behoeve van een B&B. Waarbij er in de woning een compleet woonprogramma resteert voor de permanente hoofdbewoner. Onder een compleet woonprogramma wordt verstaan: slaapkamer, keuken, badkamer/wc, woonkamer en verkeersruimten;
 • De parkeerbalans in de directe omgeving mag niet nadelig worden beïnvloed door de B&B. Het is de verantwoordelijkheid van de B&B exploitant om, gebaseerd op de CROW-richtlijnen, op eigen terrein aantoonbaar in voldoende parkeerruimte te voorzien. Als dat niet mogelijk is, dan moet er in goed overleg met het college in voldoende parkeerruimte worden voorzien. Voor parkeeroplossingen in de openbare ruimte kan een vergoeding gevraagd worden.
 • Een volwaardige kookgelegenheid is niet toegestaan in een B&B. Bij een B&B is een kitchenette toegestaan. Dit is een heel simpel keukentje. Hierin mag het volgende aanwezig zijn:
  • koffiezetapparaat
  • waterkoker
  • kookplaat met 1 pit
  • (combi)magnetron/ovenkoelkast
 • Doorgroeien van een B&B naar een pension is niet mogelijk.
 • Reclame, bijvoorbeeld een bord, moet bescheiden zijn. Dus niet te opvallend. Neon-reclame mag niet.
 • U betaalt toeristenbelasting. U houdt daarom een nachtregister bij. Hierin staat het volgende vermeld:
  • Naam en woonplaats van de gast.
  • De datum van aankomst en de datum van vertrek.
  • Welk identiteitsbewijs de gast heeft laten zien. Dus rijbewijs, paspoort of ID-kaart.

Inloggen met DigiD Melden B&B Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Melden B&B