Preventie en handhaving alcohol en jeugd

Het 'Preventie- en Handhavingsplan alcohol (pdf, 681 KB)' geeft aan hoe wij onze taak invullen over het tegengaan en terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. En het tegengaan van risicovol en schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar.

De integrale aanpak is gericht op het verstrekken van informatie en advies, afdoende wetgeving en handhaving.

We werken hierin samen met de inwoners, onderwijs, politie en gezondheidszorg.

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) zijn onder andere regels voor paracommercie (sluitings- en schenktijden) opgenomen.