Incidentele festiviteit melden, 12-dagen regeling

Inrichtingen in de recreatieve sfeer, zoals horecabedrijven en sportverenigingen, hoeven zich een aantal dagen per jaar niet aan de geluidsvoorschriften op grond van het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Barim) te houden.

U moet melden wanneer u gebruik wilt maken van deze dagen.

Het aantal dagen is vastgesteld op twaalf dagen per jaar. U mag dan ook 12 keer per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid, met een maximum van 2 per maand.

U moet deze melding minimaal 14 dagen voor de datum van uw incidentele festiviteit doen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Incidentele festiviteit melden