Inzageverzoek persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, geboortedatum en adres. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u verschillende rechten als het gaat om het verwerken van uw persoonsgegevens. U hebt onder andere deze rechten: 

 • Het recht om uw gegevens te bekijken of in te zien. Dit heet het recht op inzage.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u uw gegevens bekijken of inzien? Dan kunt u een inzageverzoek doen.  

Als het voor u niet mogelijk is om digitaal een aanvraag te doen, dan kunt u het beste vooraf contact opnemen met de Privacy Officer via het algemene telefoonnummer (0111) 452 000. We maken dan een afspraak met u zodat u uw verzoek mondeling of schriftelijk in kunt dienen.

Als het voor u niet mogelijk is om digitaal een aanvraag te doen, dan kunt u het beste vooraf contact opnemen met de Privacy Officer via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0111) 452 000. We maken dan een afspraak met u zodat u uw verzoek mondeling of schriftelijk in kunt dienen.

Inloggen met DigiD Aanvragen Inzageverzoek

Kosten

Normaal gesproken hoeft u niets voor een inzageverzoek te betalen. Zijn uw gegevens door ons als gemeente verwerkt? Dan hebt u recht op 1 gratis kopie van de originele documenten. Als u om meer kopieën vraagt, kan het zijn dat u wat moet betalen. 

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die van u door de gemeente zijn werkt. U hebt het recht om de volgende informatie te bekijken of in te zien: 

 • Welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt.
 • Waarom of met welk doel wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt.
 • Binnen welke categorie de verwerkte persoonsgegevens vallen (gewoon, bijzonder of strafrechtelijk).
 • Of wij uw persoonsgegevens doorgeven aan 3e partijen en zo ja, aan wie.
 • Wanneer uw persoonsgegevens zijn verwerkt.
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.
 • Hoe wij aan uw persoonsgegevens zijn gekomen.

Wilt u meer weten over uw rechten als het gaat om een inzageverzoek? Kijk dan op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hieronder leest u over wat er gebeurt nadat u een verzoek tot inzage hebt gedaan.

 1. Ontvangstbevestiging.
  Na het versturen van uw aanvraag, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Hierin vragen we u binnen 2 weken langs te komen op het gemeentehuis om u te identificeren.
 2. Identificatie. 
  U moet zich persoonlijk identificeren op het gemeentehuis. Hierdoor weten wij zeker dat u de persoon bent die het verzoek heeft ingediend. Kunt of wilt u zich niet identificeren? Dan kan het zijn dat wij uw inzageverzoek weigeren.
 3. Intern onderzoek. 
  Nadat u zich bij ons geïdentificeerd hebt, starten we een intern onderzoek. Dit doen we om te bepalen of uw persoonsgegevens ook echt door onze gemeente zijn verwerkt.
 4. Besluit.
  Onze bedoeling is om uw verzoek binnen 1 maand na identificatie af te handelen. U ontvangt dan een besluit.
 5. Persoonsgegevens inzien. 
  Blijkt uit het onderzoek dat wij als gemeente uw persoonsgegevens hebben verwerkt? Dan hebt u het recht om een kopie van de betreffende originele documenten in te zien en te krijgen. De namen van medewerkers maken we onherkenbaar. Dit doen we om de privacy van onze medewerkers en anderen te beschermen.

Het kan zijn dat wij uw verzoek tot inzage voor een deel of helemaal weigeren. Bijvoorbeeld om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. In het besluit kunt u lezen waarom het verzoek is geweigerd. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. In het besluit zelf staat hoe u dit kunt doen.

Het kan zijn dat uw verzoek tot inzage te groot of ingewikkeld is. Dit kan betekenen dat we de behandeltermijn met 2 maanden verlengen. Als dat het geval is, sturen we u een bericht.