Uw persoonsgegevens bekijken

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, geboortedatum en adres. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u verschillende rechten als het gaat om het gebruiken van uw persoonsgegevens. U hebt bijvoorbeeld: 

 • het recht om uw persoonsgegevens te bekijken;
 • het recht om uw persoonsgegevens te veranderen;
 • het recht op bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Kan ik mijn gegevens bekijken?

Om uw gegevens in te zien, doet u schriftelijk een verzoek. Dit verzoek is gratis.

U kunt een e-mail sturen. Het kan ook via de post:

Gemeente Schouwen-Duiveland
Burgerzaken
Postbus 5555
4300 JA  ZIERIKZEE

Doe hier een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Dit kan een paspoort, indentiteitskaart of rijbewijs zijn.

U mag de volgende informatie bekijken: 

 • Welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt.
 • Waarom wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt.
 • Binnen welke categorie de verwerkte persoonsgegevens vallen. Dit kan zijn gewoon, bijzonder of strafrechtelijk zijn.
 • Of wij uw persoonsgegevens doorgeven aan 3e partijen en zo ja, aan wie.
 • Wanneer uw persoonsgegevens zijn verwerkt.
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.
 • Hoe wij aan uw persoonsgegevens zijn gekomen.

Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk dan op autoriteitpersoonsgegevens.nl

 1. Na het versturen van uw aanvraag, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Hierin vragen we u binnen 2 weken langs te komen op het gemeentehuis om u te identificeren. 
 2. Identificatie. 
  U moet zich persoonlijk identificeren op het gemeentehuis. Hierdoor weten wij dat u de persoon bent die het verzoek heeft ingeleverd. Dit kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.Kunt of wilt u zich niet identificeren? Dan kunnen wij uw verzoek weigeren.
 3. Intern onderzoek. 
  Nadat u zich bij ons ge├»dentificeerd hebt, starten we een intern onderzoek. Dit doen we om te bepalen of uw persoonsgegevens bij ons bekend zijn.
 4. Besluit.
  Binnen 1 maand ontvangt u een reactie. Het kan zijn dat er meer tijd nodig is. 
 5. Persoonsgegevens bekijken. 
  Mag u uw gegevens bekijken, dan nemen wij contact met u op.

Het kan zijn dat wij uw verzoek tot bekijken voor een deel of helemaal weigeren. Bijvoorbeeld om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen. In het besluit kunt u lezen waarom het verzoek is geweigerd. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. In het besluit zelf staat hoe u dit kunt doen.

Het kan zijn dat uw verzoek tot bekijken te groot of ingewikkeld is. Dit kan betekenen dat we de behandeltermijn met 2 maanden verlengen. Als dat het geval is, sturen we u een bericht.