Nederlander worden

Wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kan dat met de optieprocedure of de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar kan niet voor iedereen. Wilt u meer weten? Kijk dan hieronder bij 'Nederlander worden door optie'. 

Wat zijn de voorwaarden voor naturalisatie?

Om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, moet u onder andere aan deze voorwaarden voldoen: 

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.
 • U hebt een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Dit kan een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U hebt een inburgeringsdiploma.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid van Nederland.

In sommige gevallen mag de periode van 5 jaar korter zijn. Kijk voor meer informatie op ind.nl.

Kan ik naturalisatie voor mijn kinderen aanvragen?

Kinderen tot en met 15 jaar kunnen met hun ouders de Nederlandse nationaliteit krijgen. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind 3 jaar of langer legaal in Nederland hebben gewoond.

Hoe doe ik een aanvraag voor naturalisatie?

U kunt bij ons een aanvraag voor naturalisatie doen. U maakt hiervoor een afspraak via de knop hieronder. 

Tijdens dit gesprek hoort u of u ook uw oude nationaliteit kunt houden. Na uw afspraak maken we een advies. Dit advies sturen wij samen met uw verzoek naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Vindt de IND het goed dat u Nederlander wordt? Dan krijgt u van ons een brief met een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. U bent verplicht om naar deze ceremonie te gaan. U moet daar een verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna krijgt u het naturalisatiebesluit.

Inloggen met DigiD Aanvragen naturalisatie

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
 • Een geboorteakte. Alleen als u niet in Nederland bent geboren. Of deze nog nooit bij ons hebt ingeleverd.
 • Een huwelijksakte. Dit hoeft alleen als u in het buitenland getrouwd bent.
 • Uw inburgeringsdiploma.
 • Hebt u een rapport van een 1e of nader gehoor? Neem dit dan ook mee.

Laat buitenlandse documenten eerst vertalen naar het Nederlands. Dit kan door een beëdigd vertaler. Sommige buitenlandse documenten moet u eerst legaal maken of ze moeten een apostille hebben. 

Wat kost naturalisatie?

Product Prijs
Naturalisatieprocedure voor u alleen € 1.023
Naturalisatie voor echtpaar of geregistreerde partners € 1.305
Naturalisatie minderjarige, gelijk met ander verzoek € 151
Optieprocedure voor u alleen € 217
Optieprocedure voor echtpaar of geregistreerde partners € 370
Optieprocedure minderjarige, gelijk met ander verzoek € 24
Staatloos of verblijfsvergunning, alleen € 760
Staatloos of verblijfsvergunning, echtpaar of geregistreerde partners € 1.044

De optieprocedure is de snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Of dit voor u kan, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): IND.nl vindt u meer informatie over de optieprocedure. 

Kan de optieprocedure niet voor u? Dan kunt u ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Hoe doe ik een aanvraag voor optie?

U kunt bij ons een aanvraag voor optie doen. U maakt hiervoor een afspraak via de knop hieronder. 

Wat moet ik meenemen naar mijn afspraak?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
 • Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? Dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben.
 • Een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst.

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Voor meer informatie over de documenten kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer (0111) 452 000.

Inloggen met DigiD Aanvragen optieprocedure

Hebt u de procedure voor naturalisatie of optie goed doorlopen? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Dit is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden.

Elke gemeente heeft een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag. Dat is elk jaar op 15 december. Maar gemeenten mogen ook op andere dagen extra ceremoniedagen houden.

Wat gebeurt er tijdens de ceremonie?

Hebt u een uitnodiging voor deze ceremonie gehad? Dan legt u daar een verklaring van verbondenheid af. Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. 

Met de verklaring van verbondenheid belooft u dat u:

 • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen;
 • de plichten zult vervullen die het staatsburgerschap met zich meebrengt

Het besluit van Nederlanderschap is geldig als u het tijdens de ceremonie krijgt. Bent u niet bij de ceremonie? Dan wordt u geen Nederlander. Voor mensen die ouder dan 16 jaar zijn is het daarom verplicht naar deze ceremonie te gaan.