Parkeer kencijfers toerisme

De reden voor het opstellen van deze eigen kencijfers komt onder andere door de evaluatie van de Nota Kamperen. In deze nota staat dat er regelmatig parkeerproblemen zijn bij recreatieve ontwikkelingen. Volgens de gemeente voldoen de kencijfers voor parkeren en verkeersgeneratie van het CROW niet voor de verschillende verblijfsrecreatiefuncties welke te vinden zijn op Schouwen-Duiveland. Ze bieden daarnaast niet voldoende handvaten voor verblijfsrecreatie typen: grote recreatiewoningen en bijvoorbeeld 3-generatiewoningen. Daarnaast werd geconstateerd dat het recreatiebeleid versnipperd was over meerdere beleidsnota’s. (onder andere Nota Kamperen, Nota Ecolodges, bestemmingsplannen Kop van Schouwen en Recreatieterreinen). Daarom is in het uitvoeringsprogramma van de Agenda Toerisme opgenomen dat in de toekomst alle bestaande beleidsnota’s worden geïntegreerd tot één beleidsnota Toerisme. Om te zorgen voor helderheid en eenduidigheid is besloten om in de Agenda Toerisme eigen kencijfers op te stellen voor parkeren en verkeersgeneratie.