Parkeer kencijfers toerisme

De reden voor het opstellen van deze eigen kencijfers komt onder andere door de evaluatie van de Nota Kamperen. In deze nota staat dat er regelmatig parkeerproblemen zijn bij recreatieve ontwikkelingen.

Volgens de gemeente voldoen de kencijfers voor parkeren en verkeersgeneratie van het CROW niet voor de verschillende verblijfsrecreatiefuncties welke te vinden zijn op Schouwen-Duiveland. Ze bieden daarnaast niet voldoende handvatten voor verblijfsrecreatie typen: grote recreatiewoningen en bijvoorbeeld 3-generatiewoningen. Daarnaast werd geconstateerd dat het recreatiebeleid versnipperd was over meerdere beleidsnota’s. Onder andere:

  • Nota Kamperen
  • Nota Ecolodges
  • bestemmingsplannen Kop van Schouwen en recreatieterreinen

In de toekomst worden alle bestaande beleidsnota’s geïntegreerd tot 1 beleidsnota Toerisme. Dit is in het uitvoeringsprogramma van de Agenda Toerisme opgenomen. Om te zorgen voor helderheid en eenduidigheid is besloten om in de Agenda Toerisme eigen kencijfers op te stellen voor parkeren en verkeersgeneratie.