Gladheidsbestrijding

Vorst, sneeuw en ijzel kunnen in de winterperiode zorgen voor gladde wegen. Om ervoor te zorgen dat u dan veilig de weg op kunt, staan de Zeeuwse wegbeheerders dag en nacht paraat. Ze strooien samen de doorgaande wegen. Zo zorgen ze ook in de winter voor een goede bereikbaarheid door schone, veilige wegen. Binnen de bebouwde kom strooit de gemeente Schouwen-Duiveland op doorgaande wegen. Buiten de bebouwde kom wordt er gestrooid door Waterschap Scheldestromen.

De strooiwagen/sneeuwruimer strooit en/of ruimt tussen 04.00 en 23.00 uur: 

  • In de centra van de kernen.
  • Op doorgaande wegen.
  • Op invalswegen en -straten van en naar woonwijken.
  • Op bus routes.
  • Op routes naar huisartsenpost en brandweerkazernes.

Op alle andere straten, wegen en pleinen wordt er niet of slechts incidenteel gestrooid of sneeuw geruimd.

U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week een digitale melding doorgeven. U kunt het Serviceteam ook telefonisch bereiken op telefoonnummer (0111) 452 111 op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 16.00 uur.

Melding gladheid Melding gladheid

Stoepen en voetpaden

Behalve de rijbaan kunnen stoepen en voetpaden soms ook glad of besneeuwd zijn. Wij strooien en ruimen sneeuw bij zorgcentra en gebouwen voor openbare dienstverlening. Als u uw eigen stoep strooit en schoonhoudt, zorgen we zo samen voor een veilige en goed begaanbare openbare ruimte. Met name ouderen en mensen die slecht ter been zijn stellen dat zeer op prijs en ook wij waarderen uw inzet!

Strooiroutes

De gladheidsbestrijders van het Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte rijden drie verschillende strooiroutes. Deze routes zijn:

  • Schouwen-Duiveland West: Burgh-Haamstede, Westenschouwen, Nieuw-Haamstede, Renesse, Scharendijke, Noordwelle en Serooskerke.
  • Zierikzee
  • Schouwen-Duiveland Oost: Nieuwerkerk, Oosterland, Bruinisse, Dreischor, Noordgouwe, Zonnemaire en Brouwershaven.

Hieronder kunt u per route lezen welke wegen worden gestrooid. In de tabel is de route aangegeven zoals de strooiwagen rijdt. 'L' en 'R' in de lijst geeft aan dat de strooiwagen op dat punt links of rechtsaf slaat. De straat die in de tabel staat wordt alleen gestrooid vanaf het punt dat de strooiwagen de straat in draait tot aan het het punt waar deze weer afslaat naar de volgende straat.