Parkeermaatregelen binnenstad Zierikzee

Parkeren centrum Zierikzee

Eind 2019 zette de gemeente een enquête uit onder 4 doelgroepen voor het parkeren in en om het centrum van Zierikzee.:

 • inwoners
 • werknemers
 • werkgevers
 • bezoekers

Hiermee wilden we inzicht krijgen in:

 • de parkeersituatie van de verschillende doelgroepen;
 • achterhalen welke verbeteringen zij noodzakelijk vinden;
 • onderzoeken in hoeverre er draagvlak is voor wijzigingen en/of maatregelen in het parkeerbeleid voor Zierikzee.

Op basis van alle informatie die wij ontvingen is er een nieuw parkeerbeleid opgesteld. Op 17 december 2020 stelde de gemeenteraad het in haar vergadering vast.

In 2021 wordt het nieuwe parkeerbeleid stapsgewijs uitgewerkt en ingevoerd in Zierikzee. Er gaan nieuwe parkeermaatregelen gelden op het gebied van:

 • parkeerterreinen
 • tijdvensters voor betaald- en vergunning parkeren
 • vergunningen
 • kraskaarten
 • vergunning
 • betaald parkeren in woonstraten

Onder andere via de gemeentelijke communicatiekanalen informeren we over de invoering van de nieuwe maatregelen. 

Wat verandert er, en wanneer?

Het nieuwe maatregelenpakket is opgebouwd uit 5 thema’s. Het gaat om de volgende voorstellen:

1. Parkeerterreinen (vrij- en vergunning parkeren)

Vanaf 1 juni verwijderen wij de parkeerautomaten op plaatsen waar vergunningparkeren gaat gelden. Ook de verkeersborden passen we aan, zodat te zien is waar er vergunning- en/of betaald parkeren geldt.

 • Gasthuisboomgaard: omvormen naar betaald parkeren, 200 betaalde plaatsen.
 • Baden Powellweg: omvormen naar vergunninghouders, 40 parkeerplaatsen.
 • Mosselboomgaard: omvormen naar combi parkeren: betaald parkeren en vergunninghouders totaal 128 parkeerplaatsen.
 • ’s Heer Lauwendorp: herinrichten +/-70 parkeerplaatsen voor vergunninghouders
 • Balie: omvormen naar 68 vergunninghouders parkeerplaatsen.11 parkeerplaatsen langs de rijbaan instellen als blauwe zone van maximaal 1 uur. De blauwe zone is gekoppeld aan de tijdvensters van het betaald parkeren. Na de eindtijd kunnen deze worden gebruikt om gratis te parkeren.
 • Nieuwe Bogerdstraat: Het aantal vergunninghouders plaatsen van 47 blijft gehandhaafd. Van de huidige 11 betaald parkeerplaatsen worden er 8 toegevoegd aan de vergunninghouders zone en worden 3 parkeerplaatsen omgevormd tot blauwe zone. Deze blauwe zone van maximaal 1 uur is gekoppeld aan de tijdvensters van het betaald parkeren.
 • Lange Nobelstraat: omvormen naar vergunninghouders 17 parkeerplaatsen
 • Kerkhof/Poststraat: omvormen naar vergunninghouders 26 parkeerplaatsen
 • Julianastraat, tussen de Zuidhavenpoort en Zoutkeestraat omvormen naar vergunninghoudersgebied

2. Tijdvensters voor betaald- en vergunning parkeren

Vanaf 1 juni worden alle verkeersborden aangepast zodat te lezen is wat de tijdstippen voor vergunning- en betaald parkeren zijn.

 • Betaald parkeren 10.00 - 17.30 uur maandag tot en met zaterdag
 • Vergunninghouders 24/7 

3. Vergunningen

 • Bewoners en ondernemers maximaal 1 vergunning per adres in 2021.
 • De uitgegeven 2e vergunningen blijven van kracht in 2021, maar er worden geen nieuwe 2e vergunningen meer verstrekt. 
 • Vanaf 1 januari 2022 worden er geen 2e vergunningen meer verstrekt.
 • Onbeperkt aantal parkeervergunningen voor ondernemers in de bouwnijverheid. Bedrijven in de bouwnijverheid mogen met hun parkeervergunning ook parkeren op betaalde parkeerplaatsen. Ook bedrijven met een soortgelijke functie als bouwnijverheid, denkt u bijvoorbeeld aan een glazenwassers- of schoonmaakbedrijf kunnen een parkeervergunning aanvragen.

4. Kraskaarten

 • De huidige kraskaarten zijn per 1 juli 2021 niet meer geldig. Oude kraskaarten kunnen bij ons ingewisseld worden.  De waarde van deze kaarten krijgt u van ons retour.
 • Vanaf 1 juli 2021 nieuwe digitale kraskaarten.
 • 25 kaarten per huishouden en 25 per ondernemer en digitaliseren (zowel de aanvraag als op kenteken, uitsluitend kraskaarten Zierikzee).
 • Prijs verhogen van de kraskaart naar € 2,50 per kaart.
 • Op de kraskaarten worden tijdvensters aangebracht zodat automobilisten deze aan kunnen kruisen bij aankomst. Onderscheid maken naar een ochtend, middag, en avond/ nacht tijdslot. De volgende ‘tijdslots’ worden gehanteerd: 07.00 - 13.00 uur, 13.00 - 19.00 uur, 19.00 - 07.00 uur. Per tijdslot heeft men kraskaart nodig om te parkeren.

5. Vergunningen en betaald parkeren in woonstraten

 • In het 4e kwartaal van 2021 worden parkeerverboden ingesteld in straten waar de vrije doorgang (van 3,5 meter) te smal is voor de doorgang van hulpdiensten in combinatie met parkeren.  
 • Waar de ruimte beperkt is (waarbij de kans bestaat dat de 3,5 meter vrije doorgang in het geding kan komen) moet duidelijk worden aangegeven waar wel en waar er niet geparkeerd mag worden. In het 4e kwartaal van 2021 worden parkeervakken dan wel parkeerstroken aangebracht om aan te geven waar parkeren is toegestaan.

Vragen

Hebt u vragen over ons parkeerbeleid, neem dan contact op met het team verkeer en parkeren, telefoonnummer (0111) 452 000.