Integraal verkeers- en vervoersplan

Om sturing te geven aan het verkeer en vervoer op Schouwen-Duiveland hebben wij het 'Integraal verkeers- en vervoersplan (pdf, 7 MB)' gemaakt. Hierbij kijken wij als lagere overheid naar het beleid van de provincie. In dit beleidsplan leest u onze visie en hoe wij onze doelstellingen realiseren.