Wet- en regelgeving

De gemeente, en ook u als inwoner, heeft te maken met allerlei wetten en regels. Wetten en regels veranderen van tijd tot tijd en het is belangrijk om over de meest recente informatie te beschikken. Op Overheid.nl vindt u naast landelijke en provinciale regelgeving, ook informatie over regelingen die specifiek de gemeente Schouwen-Duiveland betreffen.

Schouwen-Duiveland publiceert al haar verordeningen, regelingen, bestemmingsplannen en beleidsregels op deze overheidswebsite. Informatie en links over deze locale regelgeving, en mogelijkheid om e-mail notificaties te ontvangen, leest u op de pagina: Lokale regelgeving.  

Overige algemene informatie zoals nieuwsberichten en informatie over aangevraagde vergunningen kunt u vinden op de gemeentelijke website of is zo nodig bij de gemeente op te vragen