Wet- en regelgeving

De gemeente en u als inwoner moeten zich aan wetten en regels houden. Deze veranderen soms. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste informatie. U kunt deze vinden op Overheid.nl. Hier vindt u informatie over landelijke, provinciale en gemeentelijke regels.

Op de website Overheid.nl publiceren wij al onze verordeningen, regelingen, bestemmingsplannen en beleidsregels. Op de pagina Lokale regelgeving kunt u meer informatie vinden over deze lokale regelgeving en u kunt e-mailnotificaties ontvangen.

Andere algemene informatie zoals nieuws en informatie over aangevraagde vergunningen vindt u op onze website of kunt u opvragen indien nodig.