Zienswijze, digitaal indienen

Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.

  • Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente.
  • In sommige gevallen nemen wij niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit, of een ontwerp-besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kunnen wij dan nog meenemen in het definitieve besluit.
  • Wij houden in onze uiteindelijke keuze bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen.
  • Als uw zienswijze is afgewezen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.
  • De zienswijze moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Meestal is dat 6 weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt. 
Inloggen met DigiD Zienswijze indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Zienswijze indienen

Kosten

Voor het indienen van een zienswijze worden geen leges in rekening gebracht.