Ingebrekestelling

Wij moeten een beslissing nemen over uw aanvraag. Dit moeten wij binnen een vaste periode doen. Deze periode heet de beslistermijn.

De beslissing kan gaan over een:

 • vergunning
 • subsidie
 • uitkering 
 • bezwaarschrift

Zijn wij te laat? Dan hebt u misschien recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag als vergoeding.

Heb ik recht op een dwangsom?

Om recht te hebben op een dwangsom moet u ons ‘in gebreke stellen’. Dit doet u via de knop hieronder. Hebt u een ingebrekestelling ingediend? Dan hebben wij nog 2 weken de tijd om te beslissen.

Doen we dit niet dan: 

 • hebt u, onder voorwaarden, na die 2 weken recht op een dwangsom. U krijgt een geldbedrag voor elke dag dat wij geen beslissing nemen. Hoeveel u krijgt, leest u in de tabel hieronder. Wij sturen u hierover een bericht.
 • kunt u bij de rechter in beroep gaan. Vindt de rechter dat u gelijk hebt? Dan verplicht hij ons om binnen 2 weken te beslissen. Hij stelt ook een dwangsom vast. Beslissen wij daarna weer niet op tijd? Dan kan de rechter ons verplichten een extra dwangsom te betalen.

Meer informatie staat in artikel 4.17 en verder van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Inloggen met DigiD Indienen ingebrekestelling Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Indienen ingebrekestelling

Welke beslistermijn geldt? 

Wij moeten binnen een vaste periode een beslissing nemen. De beslistermijn is niet voor alle soorten beslissingen hetzelfde. Meestal is het een wettelijke termijn. Dan staat in de wet binnen hoeveel weken de gemeente moet beslissen. 

Als er geen wettelijke termijn is, geldt een 'redelijke' termijn. Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing. Dat kan een aantal weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.  

De dwangsom voor ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442:

 • € 23 per dag voor de 1e en 2e week.
 • € 35 per dag voor de 3e en 4e week.
 • € 45 per dag voor de 5e en 6e week.

Wanneer betaalt de gemeente geen dwangsom?

Wij hoeven geen dwangsom te betalen als:

 • u ons erg laat in gebreke hebt gesteld;
 • u niet de betrokken persoon bent van de aanvraag of het bezwaarschrift;
 • uw aanvraag of bezwaar niet terecht is.

Regeling geldt niet voor verzoeken Wet open overheid

Volgens de Wet open overheid geldt de regeling over dwangsommen niet op Woo-verzoeken.