Bezwaar tegen legesfactuur

Voor producten die u bij ons aanvraagt, moet u kosten betalen. Dit noemen we leges. Dit kunnen bijvoorbeeld leges zijn voor een rijbewijs, een paspoort maar ook voor een vergunning. De leges worden opgelegd op grond van de Legesverordening. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met het bedrag van de te betalen leges. U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

  • Let op dat u dat op tijd doet. Op de factuur staat binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen. Meestal is dat binnen 6 weken.
  • Een bezwaarschrift dat te laat wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk en wordt niet inhoudelijk beoordeeld.
  • Geef in het bezwaarschrift aan waarom u bezwaar maakt en tegen welke factuur het is gericht .
  • Vermeld altijd het factuurnummer. Voeg, als het kan, de factuur als bijlage toe.
Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar indienen