Bezwaar tegen legesfactuur

Voor producten die u ons aanvraagt, moet u leges (kosten) betalen. Dit kunnen bijvoorbeeld leges zijn voor een rijbewijs, een paspoort maar ook voor een vergunning. De leges worden opgelegd op grond van de Legesverordening. Toch kan er voor u een reden zijn waarom u het niet eens bent met het bedrag van de te betalen leges. U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

  • Let op dat u dat binnen de op de factuur vermelde termijn doet.
  • Het bezwaarschrift moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Meestal is dat 6 weken. Een bezwaarschrift dat te laat wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen en is niet-ontvankelijk.
  • Geef in het bezwaarschrift aan waarom u bezwaar maakt en tegen welke factuur het is gericht (graag als bijlage bijvoegen).
  • Vermeld het factuurnummer.
Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar indienen