Bezwaar tegen legesfactuur

Voor producten die u bij ons aanvraagt, moet u kosten betalen. Dit noemen we leges. Dit kunnen bijvoorbeeld leges zijn voor een rijbewijs, een paspoort maar ook voor een vergunning. In de Legesverordening staat waarom u leges moet betalen. 

Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met het bedrag van de leges die u moet betalen. U kunt dan een bezwaarschrift indienen. Dat doet u via de knop hieronder.

  • Let op dat u dat op tijd doet. Op de rekening staat tot wanneer u een bezwaarschrift kunt indienen. Meestal is dat binnen 6 weken.
  • Een bezwaarschrift dat te laat wordt ingediend, behandelen wij niet. Dit betekent dat we de inhoud van uw bezwaar niet beoordelen.
  • Geef in het bezwaarschrift aan waarom u bezwaar maakt.
  • Noem altijd het nummer van de rekening. Stuur, als het kan, de rekening mee.
Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar indienen