Aansprakelijkstelling

  • Als u schade hebt geleden door iets wat wij hebben gedaan, dan kunt u bij ons een schadeclaim indienen.

Hoe werkt het?

We beoordelen de aansprakelijkstelling en besluiten of een schadevergoeding wordt toegekend. Meestal nemen wij binnen 8 weken een besluit. Bij complexere zaken zal dit langer zijn. In sommige gevallen neemt onze aansprakelijkheidsverzekeraar de behandeling over. De verzekeraar treedt dan namens ons op.

Inloggen met DigiD Indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Indienen