Venten

Venten is het verkopen van waren zonder dat er een 'vaste' locatie wordt ingenomen, bijvoorbeeld een ijsverkoper of een groenteboer die door de straten rijdt. Het venten is toegestaan als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Voor het venten wordt geen vaste standplaats ingenomen. Er mag niet langer dan een half uur achter elkaar dezelfde locatie worden ingenomen.
  • Het venten vindt plaats tussen 09.00 en 22.00 uur.
  • Het venten op zondag vindt plaats op ten minste 200 meter vanaf een gebouw dat voor geloofsbeleving in gebruik is.
  • Het venten vindt niet plaats op en nabij duinovergangen, de Brouwersdam, het strand, op parkeerplaatsen en op locaties waarvoor een evenementenvergunning van kracht is.

Geen ventvergunningen meer verstrekt

Er worden door ons geen ventvergunningen meer verstrekt. Afwijken van bovenstaande criteria is dus niet mogelijk.

Voor de gebieden die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente, zoals bijvoorbeeld de Grevelingendam, de Philipsdam, de Schelphoek en de Boswachterij Westenschouwen kunt u navraag doen bij de bevoegde instantie(s), zoals het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Staatsbosbeheer en de Provincie Zeeland.