BIZ Groot Renesse

Op donderdag 15 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat de draagvlakmeting van de BIZ Groot-Renesse een positieve uitslag kent.

Informatie van de projectgroep over de BIZ Groot-Renesse en het activiteitenplan kunt u hieronder lezen.

De op donderdag 25 mei 2023 door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vastgestelde â€˜Verordening bedrijveninvesteringszone Groot-Renesse 2024-2028’ treedt in werking op 1 januari 2024. De datum van heffing is eveneens 1 januari 2024.

Informatie van de projectgroep over de BIZ Groot-Renesse en het activiteitenplan kunt u hier lezen.