BIZ Groot Renesse

Op donderdag 28 juni 2018 heeft het college van BenW bekend gemaakt dat de draagvlakmeting van de BIZ Groot-Renesse een positieve uitslag kent.

Informatie van de projectgroep over de BIZ Groot-Renesse en het activiteitenplan kunt u hieronder lezen.

De op 17 mei 2018 door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vastgestelde ‘Verordening bedrijveninvesteringszone gemeente Schouwen-Duiveland 2019’ treedt in werking op 1 januari 2019. De datum van heffing is eveneens 1 januari 2019.