BIZ Bruinisse

Op donderdag 16 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat de draagvlakmeting van de BIZ Bruinisse een positieve uitslag kent.

De op 19 oktober 2023 door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland vastgestelde ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Bruinisse 2024 - 2028’ treedt in werking op 1 januari 2024. De datum van heffing is eveneens 1 januari 2024.

Informatie van de projectgroep over de BIZ Bruinisse kunt u hier lezen.

De verordening en de brochure kunt u aanvragen via e-mail.