Milieuvergunning of milieumelding

Omgevingsvergunning met activiteit oprichten of veranderen van een milieu inrichting

Wat vroeger een Hinderwet- of Milieuvergunning heette, is tegenwoordig een omgevingsvergunning. De meeste bedrijven in Nederland vallen onder de milieuvoorschriften van het Besluit algemene regels voor Milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Hoe werkt het?

Met behulp van de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) kunt u bepalen welk milieu-regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is. Via de vragenboom wordt een indeling gemaakt in type A, B en C inrichtingen. Hierbij wordt ook inzichtelijk wat u moet melden of waar eventueel een aanvraag omgevingsvergunning voor nodig is.

 • Type A - Hoeft niet te melden.
  Voorschriften Activiteitenbesluit van toepassing.
 • Type B - Melden via Activiteitenbesluit internetmodule. Uiterlijk 4 weken voor de start van de nieuwe activiteit.
  Voorschriften Activiteitenbesluit van toepassing
 • Type C - Aanvragen via omgevingsloket.nl en/of melden via Activiteitenbesluit internetmodule.
  Een deel van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing met nog extra specifieke regels uit de omgevingsvergunning

Alleen voor type C bedrijven is het soms nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit kan als aanvraag voor alleen de activiteit milieu, maar het kan ook een gecombineerde aanvraag zijn met bijvoorbeeld een bouwactiviteit. Een melding maakt vaak wel onderdeel uit van een omgevingsvergunning met de activiteit bouwen.

Milieumelding

Of een bedrijf een melding voor de milieuregels van het Activiteitenbesluit moet doen is afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten. Het bedrijf moet de melding uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van het bedrijf bij ons doen. U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit internetmodule (De AIM).

 • Alleen een type B of type C bedrijf moet een melding Activiteitenbesluit doen. Type A-bedrijven niet.
 • Vergunningplichtige bedrijven (type C) hoeven alleen activiteiten te melden uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor andere activiteiten moet de vergunning aangepast worden.
 • Bij een verandering hoeft het bedrijf (de inrichting) alleen een melding te doen als de wijziging afwijkt van eerder gemelde gegevens.

Wat melden?

De AIM geeft aan welke gegevens het bedrijf moet melden. Sommige gegevens zijn altijd nodig en sommige alleen bij bepaalde activiteiten. In artikel 1.10 en verder van het Activiteitenbesluit staan de gegevens die het bedrijf moet melden.

Met behulp van de Activiteitenbesluit internetmodule bepaalt u welk milieu-regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is. Er wordt een indeling gemaakt in type A, B en C inrichtingen. Hierna kunt u eventueel gelijk uw melding indienen.